OPIEKUN / TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Dofinansowanie z PFRON
Maj 4, 2020

OPIEKUN / TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Fundacja „Pomóż mi żyć”, która zajmuje się prowadzeniem działalności na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin ogłasza nabór na stanowisko: