Dofinansowanie z PFRON

OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem
Styczeń 27, 2020
OPIEKUN / TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM
Sierpień 18, 2021

Dofinansowanie z PFRON

Fundacja „Pomóż Mi Żyć” otrzymała dofinansowanie z PFRON na realizację projektu pn. ”Pomorska Farma Życia dla dorosłych osób z autyzmem” wykonywanego w terminie od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Projekt dotyczy  następującego typu projektu :Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła) i obejmuje wsparciem dorosłe osoby z autyzmem całkowicie zależne(niskofunkcjonujące). Zajęcia indywidualne odbywają się w systemie jeden na jeden i trwają od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin/dziennie.