Projekt ”Pomorska Farma Życia dla dorosłych osób z autyzmem” -Dofinansowanie PFRON

OPIEKUN / TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM
Sierpień 18, 2021
Pomorze i Unia Europejska wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów!
Maj 18, 2022

Projekt ”Pomorska Farma Życia dla dorosłych osób z autyzmem” -Dofinansowanie PFRON

Projekt ”Pomorska Farma Życia dla dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach umowy nr ZZO/000323/11/D w okresie od 1 kwietnia 2019 r do 31 marca 2022r.-Konkurs nr 1/2018 pn.

‘’ Szansa- Rozwój-Niezależność ”; Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.545.741,61 zł w tym wartość dofinansowania z PFRON to 1.466.063,34 zł.

Celem projektu jest objęcie wsparciem dorosłych osób z autyzmem(całkowicie zależnych),które nie zostały przyjęte do istniejących placówek dziennych z uwagi na częste występowanie trudnych zachowań (agresji i autoagresji) i które dzięki niemu mają możliwość wyjścia z czterech ścian własnych domów i doświadczana terapii i rehabilitacji społecznej w zakresie podtrzymania, rozwijania i nabywania nowych umiejętności dotyczących: samodzielności ,samoobsługi, komunikacji z otoczeniem w tym komunikacji niewerbalnej ,radzenia sobie ze złymi emocjami, funkcjonowania w grupie, poruszania się i zachowania w przestrzeni publicznej, radzenia sobie w różnych rolach społecznych ,nauki prostej pracy na roli, w ogrodzie ,w stolarni ,garncarni, kuchni treningowej, pracowni artystycznej i komputerowej.

Beneficjentami projektu (5 osób)jest bardzo specyficzna ,wyodrębniona i wyjątkowo trudna grupa niepełnosprawnych dorosłych osób z autyzmem.

Osoby te cechuje znacznie ograniczona samodzielność w podstawowej samoobsłudze: w sferze społecznej, higienie osobistej ,żywieniu ,rytmie dnia ,komunikacji z otoczeniem, sferze poznawczej.

 

 

 

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

Zajęcia indywidualne – prowadzone przez kadrę merytoryczną w systemie jeden na jeden, dostosowane do potrzeb konkretnego uczestnika. Wykorzystując mocne strony oraz obszary deficytowe terapeuci tworzą plan terapii dostosowany do potrzeb. Celem terapii indywidualnej i dobór różnych metod pozwala osobie z autyzmem lepiej orientować się w otaczającym go świecie z wykorzystaniem własnego potencjału.

Superwizja– jest potrzebna terapeutom w prawidłowym zrozumieniu i poprowadzeniu procesu terapii.