Fundacja

Kwiecień 4, 2023

Szacowanie cen na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Fundacji „Pomóż Mi Żyć” w zakresie

Fundacja „Pomóż mi żyć”, ul. Jeleniogórska 9A/1, 80-180 Gdańsk, wpisana do KRS pod numerem 0000420503 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 221654779, NIP […]
Maj 18, 2022

Ogłoszenie nr 2022-38659-108485

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108485 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedsięwzięcia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Pomorska Farma Życia – budowa placówki całodobowej dla dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu […]
Maj 18, 2022

Pomorze i Unia Europejska wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów!

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/unia-dofinansowuje-pomorskie-projekty-zintegrowane W piątek 18 marca br. w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu […]
Listopad 8, 2021

Projekt ”Pomorska Farma Życia dla dorosłych osób z autyzmem” -Dofinansowanie PFRON

Projekt ”Pomorska Farma Życia dla dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach umowy nr ZZO/000323/11/D w okresie od 1 kwietnia 2019 r […]
Styczeń 27, 2020

OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem

Styczeń 27, 2020

Nabór na stanowisko – PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

Styczeń 27, 2020

NABÓR – TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Fundacja „Pomóż mi żyć”, która zajmuje się prowadzeniem działalności na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin ogłasza nabór na stanowisko: TERAPEUTA […]