„Pomorska Farma Życia” – szansą na sukces i większą samodzielność dorosłych osób z autyzmem

Projekt ”Pomorska Farma Życia -szansą na sukces i większą samodzielność dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach umowy nr ZZO/000409/11/D w okresie od 1 kwietnia 2022 r do 31 marca

 

Projekt ”Pomorska Farma Życia -szansą na sukces i większą samodzielność dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach umowy nr ZZO/000409/11/D w okresie od 1 kwietnia 2022 r do 31 marca 2025r. ‘Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (rehabilitacja ciągła)”. Całkowita wartość zadania wynosi 932.615,00 zł w tym wartość dofinansowania z PFRON to 951.609,34 zł.

Celem projektu jest utrzymanie i podniesienie poziomu osiągniętej samodzielności dorosłych osób z autyzmem ze sprzężeniami. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie ich ciągła terapią i rehabilitacją oraz prowadzeniem intensywnych treningów z mieszkalnictwa w celu nabycia większej samodzielności ,lepszej komunikacji, integracji ze społecznością lokalną zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji. Beneficjentami projektu (5 osób)jest bardzo specyficzna ,wyodrębniona i wyjątkowo trudna grupa niepełnosprawnych dorosłych osób z autyzmem.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

Zajęcia indywidualne – prowadzone przez kadrę merytoryczną w systemie jeden na jeden, dostosowane do potrzeb konkretnego uczestnika. Wykorzystując mocne strony oraz obszary deficytowe terapeuci tworzą plan terapii dostosowany do potrzeb. Celem terapii indywidualnej i dobór różnych metod pozwala osobie z autyzmem lepiej orientować się w otaczającym go świecie z wykorzystaniem własnego potencjału.

Treningi z mieszkalnictwa i samodzielnego nocowania w placówce – prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną wg ustalonego planu i możliwości uczestników mają na celu przygotowania podopiecznych do nocowania w innym miejscu niż dom rodzinny.

Superwizja zajęcia indywidualne oraz Superwizja trening mieszkalnictwa i samodzielnego nocowania -jest potrzebna terapeutom w prawidłowym zrozumieniu i poprowadzeniu procesu terapii .