OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem

Nabór na stanowisko – PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ
Styczeń 27, 2020
Dofinansowanie z PFRON
Maj 4, 2020

OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem

Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” realizuje projekt pt. „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”.

Model został opracowany we współpracy przedstawicieli gdańskiego MOPR z ekspertami organizacji pozarządowych i instytucji pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i pomocy osobom z niepełnosprawnością. Opracowanie zyskało akceptację i pozytywną ocenę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz zostało zakwalifikowane do etapu pilotażowo – wdrożeniowego.

W kwietniu 2019 roku rozpoczęło się testowanie i wdrażanie projektu, które potrwa do marca 2022 roku. Docelowo w projekcie weźmie udział 80 dorosłych osób z autyzmem (OzA) i niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie Gdańska, 100 osób z ich otoczenia oraz kolejne 100 będących przedstawicielami podmiotów, instytucji i organizacji realizujących wsparcie.

Gdański model zapewnia kompleksową, wielodyscyplinarną i zindywidualizowaną pomoc. W jego ramach uczestnicy mają dostęp do szerokiego wachlarza usług społecznych, zawodowych, edukacyjnych i medycznych. Wsparcie oferowane osobom z autyzmem obejmuje m.in.: pomoc asystentów środowiskowych i trenerów pracy, pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, kursy zawodowe i staże. Dla osób, które ukończyły trening mieszkalnictwa, przewiduje się możliwość zamieszkania w takich specjalistycznych formach (tj. Wspólnota Domowa i Pomorska Farma Życia). Projekt zakłada funkcjonowanie Punktu Usług Zdrowotnych, którego celem będzie ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów, posiadających jednocześnie przeszkolenie w zakresie pracy z osobą z autyzmem. W ramach realizacji projektu objęte pomocą rodziny i opiekunowie osób z autyzmem mogą uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia i szkoleniach zawodowych. Istotnym elementem realizacji jest także wsparcie z zakresu interwencji kryzysowej. To pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach. Także usługi wytchnieniowe, mające na celu odciążenie w sprawowaniu opieki nad dorosłą osobą z autyzmem. W ramach wdrażania modelu przeprowadzone zostaną także działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym, dotyczące autyzmu. Rodzice, opiekunowie oraz przedstawiciele podmiotów realizujących pomoc, mają okazję skorzystać ze szkoleń podnoszących wiedzę z zakresu autyzmu.

Głównym realizatorem zadania jest Gmina Miasta Gdańska/MOPR w Gdańsku – pełniący funkcję lidera. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi  Żyć”.

Projekt realizowany jest od 01. 04. 2019 r. do 31. 03. 2022 r.

Wartość projektu to 11 307 557,52 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

Biuro Projektu:
MOPR w Gdańsku
Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
II piętro, pok. 210, tel. 58 347 82 66.