Nabór na stanowisko – SUPERWIZOR

Zapytanie ofertowe 12 – Pojemniki na pościel
Lipiec 2, 2019
NABÓR – TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM
Styczeń 27, 2020

Nabór na stanowisko – SUPERWIZOR

Fundacja „Pomóż mi żyć”, która zajmuje się prowadzeniem działalności na rzecz społeczności
osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
oraz na rzecz ich rodzin zaprasza terapeutów/ terapeutki do współpracy w formie umowy
cywilno-prawnej w zakresie:

SUPERWIZJA TERAPII OSÓB Z AUTYZMEM

w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”
(przewidywany czas trwania projektu – do 31.03.2022 r.)
Odbiorcami usługi są terapeuci osób z autyzmem pracujący w projekcie OzA

ZADANIA:

 • Udzielanie wskazówek dotyczących warsztatu pracy.
 • Modelowanie właściwego sposobu pracy, tj. udzielanie wzmocnień, udzielanie i
  wycofywanie podpowiedzi, uczenie umiejętności terapeutycznych,
 • Wsparcie w tworzeniu i modyfikowaniu Indywidualnych Planów Wsparcia,
 • Wypełnianie dokumentacji związanej z projektem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Wiedza nt. pracy z osobami z autyzmem udokumentowana ukończeniem stosownego
  kursu lub szkolenia.
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością
  intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Ukończenie studiów psychologicznych / pedagogicznych lub bycie w trakcie tych studiów.
 • Bardzo dobra komunikatywność i kultura osobista
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.

OFRRUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Pracę w zgranym zespole.

MIEJSCE PRACY:

 • „Pomorska Farma Życia” – Garcz (gmina Chmielno), ul. Chmieleńska 8.

CZAS PRACY:

 • 210 godzin w Projekcie (średnio 6 godz. miesięcznie).

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • Aktualne CV (z adresem e-mail – jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu),
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym
  świadectw, dyplomów ukończenia studiów itp.),
 • Kserokopie poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectw
  pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy itp.).
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam
  zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych
  w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
  2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
  ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Aplikacje należy składać do dnia 20 maja na adres mailowy: fundacjapomozmizyc@wp.pl lub
na adres pocztowy: Fundacja „Pomóż mi żyć”, ul Jeleniogórska 9A/ 1, 80-180 Gdańsk.
W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Janiną Kaczmar, tel. 515 249 029
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.