Nabór na stanowisko – PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

NABÓR – TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM
Styczeń 27, 2020
OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem
Styczeń 27, 2020

Nabór na stanowisko – PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

Fundacja „Pomóż mi żyć”, która zajmuje się prowadzeniem działalności na rzecz społeczności
osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
oraz na rzecz ich rodzin zaprasza pielęgniarki/ pielęgniarzy do współpracy w formie umowy
cywilno-prawnej w zakresie:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”
(przewidywany czas trwania projektu – do 31.03.2022 r.)

ZADANIA:

 • Prowadzenie konsultacji i opieki pielęgniarskiej dla Uczestników projektu – osób z autyzmem,
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami projektu,
 • Wsparcie personelu placówki (terapeutów).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie kierunkowe.
 • Minimum 1 rok doświadczenia w zawodzie.
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikatywność, systematyczność.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Wysoka orientacja na potrzeby pacjenta,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Wysoka kultura osobista

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Pracę w zgranym zespole.

MIEJSCE PRACY: „Pomorska Farma Życia” – Garcz (gmina Chmielno), ul. Chmieleńska 8.
CZAS PRACY: 210 godzin w Projekcie (średnio 6 godz. miesięcznie).

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • Aktualne CV (z adresem e-mail – jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu),
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym
  świadectw, dyplomów ukończenia studiów itp.),
 • Kserokopie poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectw
  pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy itp.).
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam
  zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych
  w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
  2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
  ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Aplikacje należy składać do dnia 20 maja na adres mailowy: fundacjapomozmizyc@wp.pl lub
na adres pocztowy: Fundacja „Pomóż mi żyć”, ul Jeleniogórska 9A/ 1, 80-180 Gdańsk.
W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Janiną Kaczmar, tel. 515 249 029

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.